“เพชร”มีกี่ประเภท สังเกตจากอะไรได้บ้าง

“เพชร”มีกี่ประเภท สังเกตจากอะไรได้บ้าง

“เพชร” อัญมณีที่เราคุ้นตากันมาอย่างยาวนาน ซึ่งลักษณะทั่วไปของเพชรที่เรามองเห็นกันก็จะมีลักษณะแวววาว มีสีใส เมื่อมีแสงสะท้อนผ่านจะมีแสงหลายๆสีกระจายออกมาหรือที่เรียกว่า